Taktika jedrenja u krstarenju

Taktika jedrenja krstarenjem

Krstarenje:

Krstarenje je jedan od najkomplikovanijih načina jedrenja i baš zato najinteresantniji i pun mogućnosti za borbu, kako za napad tako i za odbranu.

Kod krstarenja je najvažnije držati brod na levom boku, jer brodovi sa levim bokom imaju prava puta.
 • Kada se krstari samostalno bez obzira na ostale takmičare:

ovo je najjednostavniji slučaj krstarenja, jer se mogu birati najpogodniji potezi, potpuno slobodni i nenametnuti od strane ostalih takmičara. Pri ovako slobodnom krstarenju najvažnija su sledeća dva pravila:

1. OSTATI UVEK NA BOKU KOJIM SE BROD PRIBLIŽAVA BOVI:

Ne treba odmah izvršiti potez na strani privetrine, jer se pre svega ne zna koliko on treba da bude, jer na većoj udaljenosti nije moguće odabrati tačku na kojoj treba letati, zatim, ako vetar samo malo okrene, onda jedrilice u zavetrini, koje jedre prema bovi moći će da je uhvate, a da prethodno ne izvrše potez, dok bi inače nepotrebno prihvatali.

Isto tako kada je vetar promenljiv, ili kada opada/popušta, može se okrenuti oko same bove, usled čega protivnika prisiljavamo da jedri ne samo više napred, već eventualno i više uz vetar, dok mu iz vlastite pozicije privetrine ne postane pozicija zavetrine. Isto ovo pravilo vredi, ako se može držati kurs prema bovi. U tom slučaju treba potez prema strani privetrine izgurati do tačke u visini bove, jer se tek onda može proceniti koliki dugačak treba da je potez.

Nepreavilno krstarenje
Nepreavilno krstarenje
Nepravilno orcanje
Nepravilno orcanje
Pravilno orcanje
Pravilno orcanje

 

 

2. JEDRITI UVEK U SUSRET VETRU: Ako je pojas vetra u dostižnoj visini – blizini, onda treba ići za njim ili do njega, pa onda kada se taj potez protivi pravilu pod 1. Naravno, ovo se dešava u slučajevim slabog ili povremenog vetra (vetra u refulima), pa je logično ne stajati, već ići za vetrom.

 • Krstarenje kada druga jedrilica prestiže na nepredviženi način (usled promene vetra, boljeg orcanja, neke naše greške)

Ovde je najglavnije pravilo: ne činiti potez nikada koji nas treba dovesti iza protivnika (jedrilice koja nas goni). To je prikazano na donjoj drugoj

slici. Na prvoj slici menja se bok i okreće se neposredno pred protivnikom i na taj način zatvaramo siguran položaj zavetrine. U poslednjem slučaju (krajnja slika) koja predstavlja i najbolje rešenje, je ako se može, bez menjanja boka, prihvatanjem i boljim hodom u vetar, ostaviti protivnik u brazdi.

Najpovoljnije krstarenje - orcanje
Najpovoljnije krstarenje – orcanje
Ne valja ovako orcati ali bolje od prethodnog
Ne valja ovako orcati ali bolje od narednog slučaja
Ne valja ovako orcati (letati)
Ne valja ovako orcati (letati)

 

 • Krstari se kao jedna jedrilica u odnosu na jednog protivnika – progonioca

Ovo je najčešći slučaj u praksi i prirodno je onda da se krstari uzimajući u obzir njegov način jedrenja. Ovde se pokazuje pravo znanje jedrenja:

 1. Prvi način dvoboja:
  Ostavljanje protivnika u brazdi pri krstarenju
  Ostavljanje protivnika u brazdi pri krstarenju

   

  Ako je protivnik sasvim blizu, onda se treba jedriti što bliže njemu i gledati da se ostavi u brazdi, tj. dovesti ga u beznadežan položaj i on će morati opasti, jer će biti u našoj brazdi.

 

Krstarenje u odnosu na bliskog protivnika
Krstarenje u odnosu na bliskog protivnika

Ako bi smo bili neobazrivi i protivnik nas je sustigao i sasvim približio nama (po položaju se nalazimo jedan vrlo blizu drugog) onda je jedini način da ga se oslobodimo da letamo ispred njega u njegovoj zavetrini i na taj način obezbedimo siguran položaj zavetrine. U tom slučaju protivniku ne ostaje ništa drugo do da leta.

2. Drugi način borbe: Ako se borba vodi sa nešto većom razlikom, onda treba dovesti protivnika u uznemiren vetar i pokrivati ga. Takodje mu se može davati i uznemirena voda i talasi. Ovo se postiže na taj način što se kopiraju potezi i kontroliše brzina njegovog broda.

Treći način brobe: Kad je vetar promenljivog pravca, onda se treba postaviti ispred protivnika i više prema privetrini. Na ovaj način se stvara jedna prepreka ispred protivnika. Ovaj način borbe je najsigurniji i kao takav naročito preporučljiv za početnike i mlađe kormilare.

 • Krstari se kao vodeća jedrilica u odnosu na više jedrilica koje nas u stopu prate:
Krstarenje u odnosu na vise protivnika
Krstarenje u odnosu na vise protivnika

Slučaj A: Ako smo dobili dobar zalet i izbili ispred protivnika, onda treba krstariti sredinom – između protivnika i pokrivati stalno nonoga, koji nas više sustiže (koji nam je bliži). Dalje, borba se vodi na jedan od iznetih načina, tj. u kakvoj se situaciji budemo našli u daljem takmičenju.

Alučaj B: Zalet nas je doveo samo malo ispred ostalih protivnika. Onda se moramo odlučiti sa kime ćemo se proganjati i stupiti u borbu sa njim ili sa grupom u kojoj se nalazi taj naš protivnik, koji nam je u plasmanu najveći protivnik. Dalje se borba vodi na jedan od iznetih načina.

 

 • Krstari se negde na drugm mestu ili dalje nazad

Ako želimo da sustignemo protivnika, ne smemo da radimo oko što on radi, tj. ne smemo jedriti njegovim kursom – pravcem.

Prvi način: Znači ako želimo protivnika da sustignemo moramo nalaziti naše puteve i raditi suprotno od protivnika, pretpostavljajući da on ne zna taktiku i zato greši. Ovo bi bila prva vrsta napada.

Drugi način: Ako protivnik zna taktiku i pravilno jedri, kopira naše poteze i ne dozvoljava nam ni da mu se malo približimo, mi ćemo pokušavati sa prodorom u privetrinu ili zavetrinu, tj. da pokrijemo pojas pokrivanja. tek kada ovo uspemo možemo otpočeti pravu borbu i doći eventualno do sigurnog položaja zavetrine. U ovom slučaju moramo jedriti sa puno pažnje i bez grešaka, nadajući se da će protivnik bilo gde pogrešiti.

Treći način: Poslednji način napada, ako nam koji od gore navedenih ne uspeju. TO JE ČESTO LETANJE, što uznemirava vodeću jedrilicu, jer ne zna našu nameru, i to je lako dovodi do greške, koju moramo do maksimuma iskoristiti.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 × 1 =