Škola jedrenja na dasci – daska za jedrenje

Daska za jedrenje

Škola jedrenja na dasci

Izrada daske za jedrenje

Nešto malo o samom jedrenju na dasci

Negde u leto 1971 godine daska za jedrenje je prenesena u Evropu. Prvobitno je korišćena u Švedskoj, a nešto kasnije, oko godiniu dana kasnije, pojavila se i u tadašnjoj SR Nemačkoj. Kasnije je njen put vodio preko Sredozemlja u Francusku i Italiju. Broj dasaka za jedrenje je rastao jako brzo (u tom periodu samo u Italiji je prodano oko 420000 komada. Počela su da se organizuju i takmičenja i samim tim počinju da se odvajaju manje ili više uspešni tipovi.

Onaj ko hoće da jedri na dasci znači da je pravi sportista. Jedrenje na dasci iziskuje zdravog sportistu i sportistu koji zna uživati u okolnim predelima koji mu pre nisu bili dostupni za videti. Daska za jedrenje je veći izazov za jedrenje od jedrilice. Držati rukama vetar i pokoriti ga izazov je za svakog jedriličara.

Daska za jedrenje, ona koja se koristi u širokoj upotrebi, ima sedam glavnih delova. Sve te delove susrećemo na svim daskama za jedrenje bez obzira na njihovu namenu. Sama daska je velikog obima (oko 0.25 m3) dovoljnog da svojim uzgonom održava jedriličara i opremu na površini vode, a oblikovana je tako da stvara vrlo mali otpor gibanja kroz vodu. Dimenzije daske se kreću od dužine 360 do 390, širina 60 do 75, a visina 12 do 18 cm. Daske za široku upotrebu teže 180 do 250 N, a one koje se koriste za skokove i takmičenje imaju znatno manju masu od toga, čak i manju od 120 N.

Daska za jedrenje se izrađuje od različitih materijala i različitim postupcima, najčešće od stakloplastike pomoću kalupa. Ostali poznati postupci su obrada polietilenskih ploča ili polietilenskog granulata pod visokim pritiskom i temperaturom u kalupe, obradom aluminijumskih limova na hladno u kalupe, te lepljenjem kostura i oplate od vodootporne šperploče. Kod prva tri načina izrađuju se dve ljuske, gornja i donja, kasnije se lepe, a unutrašnjost se ispunjava poliuretanskom penom, čime se osigurava nepotopivost i povećava se krutost, čvrstina.U novije vreme izrada daske za jedrenje se razlikuje od opisanog.

U narednom članku ćemo opisati osnovne delove daske za jedrenje i njihovu namenu.

Daska za jedrenje
Daska za jedrenje

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

two × three =