Čovek u moru i njegovo spašavanje

Nije isključivo da, zbog bilo kog razloga, padne u vodu jedan od članova posade. Nemoguće je zahtevati da se preostali deo posade na brodu (obično u svemu dvojica) pronađe odmah pojas za spašavanje, koji je sastavni deo obavezne opreme na brodu, da bi ga bacili. Ako onaj koji je pao u vodu ima na sebi prsluk ili pojas za spašavanje utoliko bolje. Međutim, onome na brodu ne ostaje ništa drugo nego da manevrom nastoji izvući “brodolomnika”. Manecar izlačenja potpuno je isti kao onaj kada hvatamo bovu sidra, tj. moramo prići čoveku i u tom trenutku brzina jedrilice mora biti mala. Zapamtite da je čovek u moru umoran, ništa mu ne ide u prilog, te ako ga udarimo jedrilicom u glabu biće nam još teže izvući bez posledica. koji put se brzina ne slaže sa preciznošću a često ćemo pažljivimi preciznim manevrisanjem lako uštedeti na vremenu.

koje rezultate moramo pstići našim manevrima:

1. Što pre se treba okrenuti i napraviti krug da bi se vratili na mesto gde se nalazi čovek koji je završio u vodi.

2. Treba doploviti, do čoveka koji je u vodi, sa vetrom koji duva ravno u pramac.

3. Doplovite na mesto bez brzine. Zapamtite da je treća tačka najvažnija. Bolje je izgubiti pola minuta pa čak i čitav minut ali doći do čovoke sa zaustavljenim brodom, nego stići na brzinu i ne uspeti ga izvući i biti prisiljen ponoviti manevar.

Prsluk za spasavanje
Prsluk za spasavanje

Evo kako treba izvršiti kruženje, prema načinu jedrenja u ćasu kada se dogodila ta nesreća. Da bih bio kraći pomenuću razne načine jedrenja samo sa levim škotama – uzdama, a svakako je jasno da ako čovek padne u vodu dok jedrimo desnim uzdama mi ćemo izvršiti isti manevar ali na drugoj strani.

Prvi slučaj: Jedrenje uz vetar – čim smo ugledali čoveka u moru možemo odmah lagano opasti, zatim postepeno ubrzati opadanje i izvršiti kruženje. Odmah posle kruženja mora se uvek čovek držati na oku, ne gubiti iz vida, dok se potpuno prihvata treba regulisati brzinu jedrilice da se zaustavi na mestu gde se on nalazi. Ako jedrilica ima već neku brzinu treba opustiti škote, a ako je brzina još uveklprevelika, to možemo ispraviti jedreći bočno sa popuštenim jedrima dok pramac ne dođe skoro u visinu i u zavetrinu čoveka u vodi, da bi zatim oštrim prihvatanjem doveli jedrilicu tačno u vetar i tako uspeli da je potpuno zaustavimo.

I obrnuto, ako je jedrilica izgubila mnogo brzine za vreme kruženja, treba pritegnuti škote a dobro nose, a zatim potpuno dovesti jedrilicu u vetar da je radom kormila ne bi ukočili.

Drugi slučaj: Od jedrenja uz vetar do bočnog vetra – Manevar je sličan, prethodno pomenutom, sa tom razlikom da, što povoljnim vetrom jedrimo, to više vremena mora proći pre početka opadanja i kruženja. činjenica je da u bilo kom od ovih načina jedrnja (od jedrenja uz vetar do bočnog vetra) treba manevrisati tako da kruženje izvršimo u istoj tački, tj. po prilici na istoj visini (u odnosu na pravac vetra) od tačke na kojoj se nalazi čovek u vodi a na takvoj daljini da se lako može izvršiti dovoljno veliki polukrug da bi nam ostala mogućnost korigovanja brzine jedrilice kao što smo to rekli u prethodnom slučaju.

Treći slučaj: Prilikom jedrenja povoljnim vetrom – Bilo da jedrimo povoljnim vetrom, bilo to “na oštrici noža” moramo pre svega prihvatati jer posle kruženja to nećemo moći uraditi sa jedrilicom sve dok je čovek u vodi. Budući da se radi o manevru učenika, poželjno je prihvatati koliko je potrebno da bi jedrilicu doveli u uobičajni položaj za kruženje. Na taj će način drugi deo manevra (onaj posle kruženja) biti uvek isti.

Četvrti slučaj: Jedrenje vetrom u krmu – I sada treba prvo prihvatiti i ako je jedrilica prevalila izvesni put sa vetrom u krmu posle pada čoveka u vodu . Mara ćemo jedrenjem skoro uz vetar doći na uvek isti položaj za kruženje. Ponavljam da je za učenike ovaj manevar najzfgodniji. Ali, prilikom jedrenja povoljnim vetrom i vetrom u krmu može se izvesti i drugačiji manevar, tj. udaljiti se što  više povoljnim vetrom da bi posle kruženja mogli doći u visinu čoveka u vodi jedrenjem uz vetar.

I u ovom slučaju moramo regulisati jedra i kurs tako da jedrilicu zaustavimo u blizini čoveka u vodi.

Prilikom svih ovih manevara mora ćemo letati umesto kružiti kada nam snaga vetra ne omogućava dovoljno siguran manevar kruženja.

Biće vrlo korisno, da kada je lepo vreme, bacimo u vodu komad drva ili praznu flašu i zatim oko toga izvršavamo opasne manevre.Ako se kupamo, vežba može biti realističnija i zabavnija.

Često čovek koga trebamo sapsiti iz vode nije član vaše posade već je iz neke druge jedrilice. Manevar je tada lakši jer je vaša posada potpuna i svi manevri (sve koje smo naveli) vrše se sa većom preciznošću i mirnoćom. Možda će vam u tom slučaju poći za rukom da iz kranjeg dela pramca izvučete pojas za spasavanje, što su vam ga silom ubacili u jedrilicu i da ga bacite čoveku u vodu.

Prsluk za spasavanje
Prsluk za spasavanje

Pomoć trećima: Pružanje pomoći drugim jedrilicama, sa jedrilicom koja ima pomičnu kobilicu – švert, vrlo je teška operacija,  a naročito kod jakog vetra – tada može biti i opasna. jedrilica sa pomičnom kobilicom – kao što je poznato – spašava se od prevrtanja brzinom. Ako teglite drugu jedrilicu brzina je vrlo mala i pod udarom vetra jedrilica koja tegli sigurno će se izvrnuti.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

8 + 12 =