Prvo jedrenje na dasci

Škola jedrenja na dasci

Prvo jedrenje na dasci

Polazak – početak jedrenja

 • Prvo pravilo: vetar nailazi sa leđa, pod pravim uglom u odnosu na dasku, jedro leži na vodi u zavetrini daske, noge su opkoračile stopu jarbola, jedro se više dodiže telom nego rukama.
 • Kritičan trenutak – jarbol je izašao iz vode, jedro je olakšalo i prejako povlačenja može završiti padom na leđa.
 • Uspravan polažaj tela, neizmenično privlačenje jedra rukama.
 • Jedro je potpuno podignuto i leprša niz vetar – primetićete gubitak ravnoteže.
 • Prihvatanjem buma rukom uz jarbol – jedro još leprša niz vetar.
 • Privlačenje jedra rukom uz jarbol, prihvatanje buma rukom uz jedro i naginjanje jarbola prema pramcu; jedro je izloženo vetru, puni se i polazimo.
Podizanje jedra kod daske za jedrenje
Podizanje jedra kod daske za jedrenje

Greške koje se mogu javiti:

 • Kada jedro leži na vodi čim ga malo podignete, vetar može nagurati jedro na vas i oboriti Vas u vodu. Iz tog razloga treba ispoštovati pravilo navedeno pod prvom tačkom u gornjem objašnjenju.
 • Može doći do greške prilikom prihvatanja buma rukom. Ukoliko uhvatite bum rukom koja je bliža jedru doći će do ukrštanja ruku kada trebate privući zadnji deo. ne preostaje Vam ništa drugo nego da pustite jedro u vodu i počnete sve iz početka i ispravite napravljenu grešku.
 • Položaj nogu kog izvlačenja jedra. On mora biti različit u odnosu na položaj nogu kod jedrenja. Noge trebaju opkoračiti stopalo jarbola.
  Polozaj stopala kod jedrenja na dasci
  Polozaj stopala kod jedrenja na dasci

  Tako da je ono negde na liniji spajanja palčeva. Konopac se drži sa obe ruke i jedro se polako podiže. Ne povlačite prejako, jer u trenutku kada ono izađe iz vode, toliko je lagano da će jača sila prevaliti jedro na Vas.

 • Kada ste već uspeli da prihvatite bum i jedro izvučete iz vode vodite računa da održite stabilnost i ravnotežu tela ne prebacite na suprotnu stranu daske. Tada ćete pasti direktno na jedro. Uveke bolja varijanta rukama privući sve sebi nego se naginjati na stranu na kojoj je bum.
 • Ne zaboravite da noge, naokon podizanja jedra iz vode, prebacite na stajno mesto na dasci. Ukoliko to ne uradite na vreme nećete moći da držite stabilnost, neće imati od čega se odupreti i jedro će Vas brzo baciti nazad u vodu. U trenutku kada privlačite jedro pomerite stopala malo više prema rubu – ivici daske. Noga bliža jarbolu postavlja se koso (možete prvih dana jedrenja nožnim palcem odupirati od stpala jarbola). Drugo stopalo je pod 90 stepeni u odnosu na dasku, palac dodiruje peraju. Lagani raskorak. Privlačimo jedro ka sebi, ruke su zgršene u laktovima, bum nam leži na grudima. Ovde pazite: ruke treba ispružiti, jedro je lagano položeno na jednoj strani, telo lagano nagnuto i uspravno (ne zgrčeno) na drugoj strani.
 • Jedro Vam je već napunjeno, ali nešto ne valja: daska se zaoreće umesto da ide napred. Zabijate se u vetar, jedro leprša i daska napreduje, ali krmom. ovo se dešava iz tog razloga što je trebalo gurnuti jarbol prema napred. Ne treba dozvoliti da se nakon prihvatanja jedra daska vrati u vetar, već gurnuti jarbol malo ka napred.

U narednom članku ćemo obraditi kruženje i letanje sa daskom za jedrnje…….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

16 − seven =