Prvi izlazak jedrilicom na vodu

Prvo jedrenje

Priprema za isplovljavanje

Spremajući tekstove za ovaj sajt i kasnije čitajući ih (praveći neku retrospektivu) shvatio sam da ne postoji članak (tekst) koji se odnosi na pripremu za prvo jedrenje. Obzirom da je sajt namenjen zaljubljenicima jedrenja (kako iskusnim tako i početnicima) pokušaću da u narednim redovima dam neke savete vezano za prvu plovidbu i prvo jedrenje.

Pošto je jedriličar početnik upoznao jedrilicu i izraze koji se upotrebljavaju u jedrenju, treba preći na praktični jedrenje pod nadzorom i uz pomoć osobe koja zna jedriti pod svim uslovima. Pre svega treba proveriti da li je jedriličar (početnik) spreman za jedrenje i jesu li povoljni uslovi za njegov prvi izlazak na vodu. Prvo jedrenje sadrži samo jedrenje u kursu sa vetrom u bok, letanje i povratak sa vetrom u bok.

Ako je temperatura vode niska, ili ako je vetar hladan, jedriličar treba da obuče toplu odeću i vetrovku. Obavezni su gumena obuća sa đonom koji ne klizi i prsluk za spasavanje.

Prvo jedrenje organizuje se po laganom vetru koji ne duva na mahove, bez belih kresta na talasima i bez velikih talasa.

Kurs treba planirati tako da se bez teškoća može jedriti sa vetrom u bok i vratiti se na mesto polaska.

Ne sme se isplovljavati po jakim vetrovima (buri, košavi….) ili ako na nebu ima tamnih oblaka koji su na moru predznak nevere ili ako je horizont tmuran. Ako je vedro i toplo, treba paziti na zaštitu od opekotina (sunčanicu).

Jedrilica mora imati najmanje 0.5 kubnog metra rezervnog uzgona (balasta) tako da pliva ako se napuni vodom. U jedrilici moraju biti ispolac, veslo i cima (pramčani kanap), pravilno privezan.

Jedriličara početnika treba upozoriti da jedriliica nema kočnice i da se ne može voziti krmom te, ako bude imao poteškoća, da mora pustiti škotu jedra tako da se jedro isprazni i jedrilica zaustavi.

Osoba koja rukovodi obukom mora imatti čamac sa motorom i opremu za pružanje pomoći i najmanje jednog člana posade da bi u svakom času mogla pružiti pomoć jedriličaru početniku.

Reon jedrenja treba pažljivo odabrati tako da ne ometa plovidbu brodova i čamaca.

Saveti za prvo jedrenje
Saveti za prvo jedrenje

Saveti jedriličaru za prvo jedrenje:

Obuci propisani prsluk za spasavanje, otpusti škotu, spustu švert (peraju), namesti kormilo i rudo kormila i povuci jedrilicu do kraja pristana sa pramcem u vetar.

PAZI ODAKLE VETAR DUVA. Zamoli druga da ti otisne pramac od obale i smera vetra, tako da ti vetar duva skoro pod pravim uglom na bok jedrilice. Drži rudo kormila jednom rukom a škotu drugom, i to onom koja je bliža pramcu jedrilice.

Priteži škotu sve dok se jedro ne napuni. Tada ćeš osetiti snagu vetra na jedru. Ako ima dovoljno vetra, jedrilica će se naginjati prema zavetrini.

Sedi u jedrilicu tako da ti leža budu okrenuta vetru, a licem prema jedru.

Ako se jedrilica naginje (mada ne bi trebalo ako se izabere dan sa laganim vetrom) sedi na bok da svojom težinom smanjiš naginjanje.

Ako se jedrilica još uvek naginje, popusti škotu toliko da se jedro počne prazniti.

Pomakni se više prema pramcu, ali samo toliko da možeš udobno držati rudo kormila i da se krma podigne kako ne bi stvarala suvišan otpor.

Kormilari u kursu prema objektu na obali koji ćeš videti i odabrati preko pramca.

Pazi na prednji porub jedra iza jarbola. Jedro je pravilno podešeno kada vetar ravnomerno struji sa obe njegove strane. Ako se jedro uz jarbol prazni ili počne tresti, nateži škotu sve dok jedro ne bude puno. Posle nekoliko sekundi popuštaj polagano škotu sve dok ne opaziš da se jedro prazni uz jarbol. Tada škotu nategni toliko koliko je potrebno da jedro opet napuniš.

Dudući da vetar stalno po malo menja smer, vežbaj podešavanje jedra tako da odgovara smeru vetra, smanjuj i povećavaj brzinu prazneći i puneći jedro i vežbaj kormilarenje (osnove upravljanja jedrilicom).

Kada stigneš do mesta ili oznake sa koje se moraš vratiti, počni prihvatati i u isto vreme steži škotu sve dok bum ne dođe izna spoja oplate sa krmenim delom. Sada jedriš oštro u vetar.

Kormilari tako da prednji porub jedra samo što se ne prazni. Sada si u položaju da možeš letati. Letanje moraš obaviti tako da jedrilica ne izgubi brzinu i zaletom prođe kroz vetar.

Već znaš da, kada potisneš rudo kormila prema zavterini, pramac ide u vetar. Tako postupi!!! Jedrilica će se okretati u vetar, a jedro će se isprazniti i napuniti na drugom boku kada jedrilica promeni kurs za 90 stepeni. Za vreme letanja ne ispuštaj škotu iz ruke.

Kada napuniš jedro nastavi jedriti na drugom booku jednako zategnutom škotom kao i pre letanja, dok si jedrio oštro uz vetar. Kormilari tako da jedro uz jarbol samo što se ne isprazni. Zatim popuštaj škotu i opadaj od kursa sa vetrom u bok i kormilari prema mestu polaska. Podešavaj jedro popuštajući i stežući škotu, tako da samo što se ne prazni uz jarbol.

Kormilari tako da dovedeđ jedrilicu za nekoliko njenih dužina u zavetrinu mesta gde nameravaš stići (pristati). Tada okreni pramac u vetar. Isprazni jedro i zaletom (inercijom) dođi do oobale. Za ovakav način pristajanja potrebna je vežba…

Da bi uvežbao prilaz obali usidri plastičnu loptu ili plovak i pokušaj dojedriti do njega na gore opisan način.

Što je vetar slabiji to će se jedrilica manje zaustavljati kada okreneš u vetar radi pristajanja. Kod prvih vežbi pristajanja uz obalu zamoli druga na obali da ti prihvati čamac (pramac) i zdrži ga tako da njime ne udariš u obalu.

NAPOMENA: u jedrilici sa jedrom i flokom kormilar mora imati dovoljno znanja i veštine da sme obučavati jedriličara poočetnika. Sadržaj prvog jedrenja je isti kako je već opisano, sa tom razlikom što jedriličar početnik u početku poslužuje (upravlja škotama) samo škote floka i uči od kormilara. Nakon toga uloge se menjaju pa jedriličar početnik uči uz instrukcije kormilara.

Ako se isplovljava sa peščane plaže:

Tehnika isplovljavanja sa peščane obale zavisi o dubini vode, talasa, smeru i jačini vetra. Početnici ne smeju isplovljavati kada veliki talasi udaraju u obalu i duva jak vetar.

Jedrilica se oprema na obali sa pramcem u vetar i tako se spušta u vodu. Ako je vatr lagan veslo se upotrebljava za dolazak na veću dubinu gde se može namestiti kormilo i spustiti švert (peraja).

U početku se mora osigurati pomoć jedriličarima početnicima dok nameste kormilo i spuste švert.
Prvi kurs treba izabrati tako da se što brže udaljava od obale, ali ne oštro uz vetar.

Sadržaj jedrenja je već opisan gore pod naslovom Saveti jedriličaru za prvo jedrenje.

Najsigurniji način da se prilikom povratka na obalu izbegne nasukavanje ili struganje o dno ili udaranje kormilom od dno; tj. Okrenuti u vetar i isprazniti jedro, izvaditi kormilo i švert i veslom se približiti obali ne dodirujući dno. Što je moguće pre treba zagaziti u vodu, zadržavajući jedrilicu pramcem u vetar i spustiti jedro.

Postupak isplovljavanja sa peščane obale u jedrilici sa jedrom i flokom sličan je već opisanom. Razlika je u tome što su prisutna dva člana posade: mornar i kormilar. Jedan od njih može biti u jedrilici, dok je drugi, gazeći kroz vodu dovodi na dubinu gde se može spustiti švert i namestiti kormilo.

Zatim se dižu jedro i flok držeći pramac u vetar. Konačno se u jedrilicu ukrcava onaj član posade koji ju je držao te se isplovljava. U početku kormilar drži jedrilicu gazeći kroz vodu dok mornar nauči šta treba raditi. Tada mornar drži jedrilicu, a kormilar obavlja ostale radnje.

Ne valja pokušati isploviti samo flokom.

One thought on “Prvi izlazak jedrilicom na vodu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

8 − 1 =