Prividni vetar i promena smera vetra

Prividni vetar

Kako se pojačavaju osetljivost i veština jedriličara, sve će se više uočavati razlika između pravog i prividnog vetra.

Kod jedrenja oštro uz vetar pravi vetar duva pod uglom od 45 stepeni na kurs jedrilice. Međutim, jedra se moraju namestiti na vetar pod uglom manjim od 45 stepeni. Taj ugao pribliđno pokazuju plamenci (vetrokazi). Dobra je orjentacija kada bum postavimo tako da je približno paralelno sa plamencima – vetrokazima, koji pokazuje prividni vetar.

Pravi vetar pokazuje plamenac samo kada se jedrilica ne kreće, kada je usidrena, privezana za obalu ili izvučena na obalu.

Kada se jedrilica kreće, njena brzina uzrokuje da  plamenci pokazuju prividan vetar. Ako se jedri uz vetar, plamenci će pokazivati kao da vetar duva više sa pramca, a vetar će biti jači nego kada se jedri niz vetar.

Ako jedrimo uz vetar, brzina jedrilice  i brzina pravog vetra se približno zbrajaju, pa zbog toga izgleda da je prividni vetar jači. Nasuprot tome, kada se jedri niz vetar, brzina pravog vetra se umanjuje za brzinu jedrilice, pa zbog toga izgleda da je prividni vetar slabiji.

Plamenci (vetrokazi) uvek pokazuju ugao pod kojim prividni vetar duva na jedra bez obzira na kurs. Zbog toga se plamencima koristimo i za lakše oučavanje promene smera vetra i podešavanje jedara, odnosno kursa prema vetru.

Vektorski dijagram sa smerom i brzinom pravog vetra,kursom i brzinom jedrilice u odgovarajućoj razmeri daje smer i brzinu prividnog vetra.

Prividni vetar
Prividni vetar

Promena smera vetra

Kod jedrenja uz vetar vrlo je važno odrediti kada treba letati.Osnovno pravilo kaže da treba letati kada se cilj do kojeg se želi stići nalazi preko bka privetrine. Ako vetar ne promeni smer tako će se stići do cilja. Međutim, ako vetar menja smer, tada treba prihvatati ili ranije letati. Ako vetar menja smer tako da skreće prema privetrini treba prihvatati, jer se tada jedrilica približava cilju. Ako zbog promene smera vetra treba opadati od ranijeg kursa, tako da se jedrilica udaljuje od cilja, treba letati.

Na ovom stepenu obrazovanja (sa određenim znanjem jedrenja) treba naučiti da se leta kada vetar promeni smer za 30 do 40 stepeni prema ranijoj zavetrini, to jest ako zaduva u pramac. Jedreći uz vetar kormilar treba da izabere nepokretan objekat po pramcu jedrilice. Ako vetar bude skretao prema pramcu, jedrilica će opadati od kursa na objekat i on će se videti više u privetrini, a ne po pramcu. Suprotno tome, skretanje vetra prema boku privetrine uslovi će prihvatanje, tako da će objekat doći u zavetrinu. Ovo će se desiti ako se jedri tako da jedro (flok) uz prednji porub samo da se ne prazni.

Ako se objekat umesto po pramcu vidi u privitrini pod pramčanim uglom od 30 i više stepeni, treba letati, ali ako se vidi u zavetrini onda treba dalje prihvatati. Kada se ne bi letalo, put do cilja bi se nepotrebno povećao.

Vetar često menja smer svakih 10 do 15 minuta. Zbog toga svaki put kada vetar skrene 30 stepeni prema pramcu treba letati, a prihvatati uvek skrene prema boku zavetrine.

Jedrenje kada vetar ne menja smer
Jedrenje kada vetar ne menja smer

 

Vetar se promenio previse se opada
Vetar se promenio previse se opada

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 + 7 =