Posada jedrilice kao kolektiv

Posada jedrilice kao kolektiv

Posada jedrilice kao kolektiv

Kada posadu jedrilice sačinjavaju dvojica ili više, ona predstavlja kolektiv, koji mora da bude dobro izvežban ako želi u jedrenju da postigne dobre rezultate.

Rukovodenje jedrilicom nalazi se u rukama kormilara, odnosno na većim jahtama zapovednika – kapetana. Precizno izvršenje njegove volje mora biti obezbeđeno bezprekornom disciplinom, savršenom uvežbanošću i jedinstvom pogleda između kormilara i posade. Ovo jedinstvo pogleda na način izvršenja manevara pod raznim prilikama, mora postići ličnim dodirom kormilara sa članovima posade za vreme teorijskog znanja i praktičnih vežbi. Sve je u treningu. Jedino pod tim uslovima jedrilica (jahta) i posada će sačinjavati jednu harmonijsku celinu koja deluje jedinstvenom voljom.

Da bi se ovo postiglo, prvi je uslov da svaki član posade dobro poznaje svoj brod do tančina. Moraju znati način gradnje broda, raspored na brodu i određeno mesto spremanja i držanja opremnog materijala, kako bi se smesta pronašli kada treba izvršiti bilo koju sportsku radnju. Isto tako moraju biti upoznati sa svim uređajima, opremom za vez, sa tekalažom i njenim opremnim delovima. Manevar sidrenja i veza i sve manevre sa jedrima mora poznavati cela posada. Pored ovakvog poznavanja svih manevara, svaki član posade mora biti određen za pojedini manevar koji izvršava za vreme jedrenja, kao na primer, za manevar škotama, špinakerom i sl. Sem toga svaki član posade mora biti zadužen za pojedinu granu brodske službe, kao na pr. brodarsku, jedriličarsku, navigacijusku i sl. Jedino ako je tako organizovana podela rada na jedrilici, biće obezbeđeno materijalno očuvanje broda i pomorsko izvođenje manevara kao i jedrenje uopšte.

Podelu posla i uopšte mornarske poslove na malim jedrilicama (jednosedima) vrši se u klubu, koji vrši i kompletna zaduženja održavanja jedrilice i opreme kako u jedrilici tako i u prostorijama na kopnu.

Ali mornar ne pazi samo na pomorsko izviđanje manevara, nego i na pomorski izgled broda. Mornarsko oko je naročito izvešteno da na susednom brodu odmah primeti svaki propust koji je uobičajnom pomorskom redu protivan i budno pazi da se tako nešto ne pojavi na vlastitom brodu. Dok će početnik teško primetiti svaki takav propust, stariji mornar će odmah uočiti da takav brod ne vodi dobar pomorac i jedriličar. Tu se radi o mnogim krupnijim i sitnijim stvarima koje jedriličar nauči tokom vremena kao na primer uredno smotani konopac na palubi, uredno složena operema i vesla, pravilno dignutu zastavu, pravilno vezan čvor, besprekorno stajanje jedara, čistoća palube i boje, pravilno dignuto sidro itd. Taj pomorski red nije uobičajan samo radi spoljnjeg izgleda, nego prvenstveno sa gledišta sigurnosti broda. Aki konpci na primer nisu lepo smotani, kod manevra ili spuštanja jedra sigurno će se zamrsiti i sprečiti izvršenje manevra, što lako može da dovede u pitanje i sigurnost broda.

Pomorskom duhu mora odgovarati i ponašanje posade na brodu. Ne samo da posada mora biti disciplinovana, brza i okretna, nego mora, ako je sastavljena od dobrih mornara, sva biti ubeđena u u što bolje i svesnije izvršenje svojih dužnosti, da doprinese što boljoj vožnji, što boljem iskorišćenju vetra, što tačnijem posluživanju dela broda u vožnji itd.

Drugarski odnos mora biti na visini.

Posada koja viče, galami, ili se bučno zabavlja na palubi i sidrištu, u vožnji i prepušta da vetar nosi brod, dokazujući potpuno svoju pomorsku nezrelost i ne zaslužuje da je voda nosi, koja je uostalom neće dugo ni trpeti na svojoj površini.

Na ovom mestu možemo pomenuti da pristup na jedrilicu može biti samo u patikama (eventualno bos), ali nikako u cipelama. Sa cipelama će se brzo uništiti ne samo boja i lak, nego i sama paluba i materijal od koga je pravljena jedrilica, jer se pod pritiskom cipela materijal trođi i lomi od jačeg udara.

Svi manevri na brodu izvršavaju se sasvim prirodno po komandama kormilara ili zapovednika – kapetana. Svaku izrečenu komandu, član posade mora da ponovi glasno, kako bi kormilar ili kapetan – zapovednik znao da je pravilno razumeo mmornar i odgovoriti na nju, ako je to predviđeno.

Najvažniji propisi komandi u jedrenju su:

  • komande za manevar jedrima:

– Na dizanje jedra –  posada odgovara: jedro spremno, prečka/flok spremni;

– Diži jedro – posada diže jedro;

– Na spuštanje jedara – posada Jedro spremno, prečka/flok spremni;

– Spusti jedro – posada spušta jedro, zatim flok/prečku;

– Spusti flok/prečku;

– Na skraćiivanje jedara- posada Jedro spremno za skraćivanje;

– Skraćuj jedro – posada skraćuje jedro;

– Na skidanje krata – posada Spremno za skidanje krata;

– skini krat – posada skida krat;

– Nategni škotu – posada izvršava komandu;

– Popusti škotu – Posada izvršava komandu;

  • Komande kod letanja:

– Letati – spremno za letanja;

– Prihvataj – Kormilar postavlja kormilo u privetrinu;

– Nateži škotu – posada nateže škotu;

– Popuštaj škotu – posada popušta škotu;

Kod dobro izvežbane posade odrežene komande mogu se izbegnuti

  • Komande kod kruženja:

– Kružiti – spremna possada za kruženje;

– Opadaj – kormilar postavlja kormilo u zavtrinu;

– Popuštaj škotu – mornar popušta škotu;

– Prebaci jedro – Brzo nateže škotu, a kada vetar zahvati jedro sa druge strane opet brzo sasvim popušta škotu;

– Prebaci flok/prečku – posada prebacuje flok/prečku;

– Nateži škotu – Posada polagano nateže škotu;

  • Komande za kormilo:

– Kormilo desno – Ponavlja – izvršava;

– Kormilo levo – Ponavlja – izvršava;

– Kormilo u sredini – Ponavlja – izvršava;

– Prebaci kormilo – Prebacuje se na suprotu stranu;

– Prihvataj – Kormilo u privetrini;

– Opadaj – Kormilo u zavetrini;

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

8 − 2 =