Osnovni pojmovi u jedrenju na vodi

Osnovni pojmovi u jedrenju na vodi

Nakon nekoliko dobijenih e-mail poruka na sajtu shvatio sam da sam napravio previd i da nisam, pre pisanja prethodnih članaka, opisao osnovne pomove u jedrenju na vodi. Samim tim razumljivo je da oni koji prate naš sajt i čitaju članke ne razumeju nešto od napisanog. potrudiću se da na neki način popravim napravljenu grešku i opišem osnovne pojmove u jedrenju na vodi.

OPIS BRODA:

Pramac: je prednji, krma zadnji deo broda. Desna i leva strana broda označavaju se u odnosu na kormilara, koji stoji na krmi a gleda prema pramcu. Drveni ili plasstični pokrov, klojim je brod pokriven nazivamo paluba. Ojačanje koje se proteže od pramca do krme na oba ruba palube, odnosno iznad oplata, nazivamo (razma) ivica broda. Kormilo služi za okretanje broda levo i desno, a njime upravljamo držeci rudo.

Kobilica, te pramčani i krmeni deo (u nekoj literaturi se naziva još i statva) su osnovni građevni elementi broda, i glavni nosioci njegove uzdužne čvrstoće. Dalji građevinski elementi broda su rebra, – nosioci njegove poprečne čvrstoće, i oplata (spoljni deo broda), koja nepromočivo zatvara trup broda i ujedno osigurava uzdužnu čvrstoću, a u manjoj meri i poprečnu.

Manje jedrilice obično imaju pomičnu kobilicu, koja se po volji i potrebi spušta i diže. Cilj joj je da u spuštenom stanju poveća bočni otpor broda i smanji njegovo bočno zanošenje. Može biti izrađena od lima, plastike, drveta itd…. Spušta se kroz sredinu broda kroz otvore za kobilicu, izad koje je izradjen nepromočivi sanduk (švert kaseta).

Osnovni delovi jedrilice
Osnovni delovi jedrilice

Veće jahte imaju balasnu kobilicu, obično od olova, koja služi radi povećanja stabilnosti broda i omogućavanja nošenja većeg jedra. Ona takođe smanjuje bočno zanošenje broda.

TEKELAŽA:

Tekelažom nazivamo sve ono sto je iznad palube jedrilice. To su uglavnom jarboli, jedra i sva užad koja podržavaju jarbole i jedra. Razlikujemo uglavnom dve vrste tekelaže, kao i što razlikujemo dve vrste jedara: uzdužna i poprečna.

Poprečna se još naziva i kružnom tekelažom. Obzirom da je u sportskom jedrenju najviše zastupljena uzdužna tekelaža ja ću se najviše zadržiti samo na njoj.

Rub jedra nazivamo “porub” a kanap, kojim je porub porubljen nazivamo “porubnik”.

Ćošak jedra nazivamo Rogalj. Ćoškovi jedra redovno su ojačani dvostrukim platnom.

Nepomična oputa:

Svi kanapi, koji pridržavaju jarbol, nazivamo nepomičnom oputom. To su mahom čelična užad (sajle), koja moraju da podnesu jako naprezanje. Užad, koja podržavaju jarbol sa desne i sa leve strane, nazivamo bočne sajle (pripone).

Užad koja pridržavaju jarbol  prema napred nazivamo prmačanim sjlama (leto). Užad koja pridržavaju jarbol sa zadnje strane nazivamo krmenim sajlama (zaputka). Sva ta užad stalna su i za vreme jedrenja ne treba ih dirati. Izuzetak čine obične krmene sajle, koje u toku jedrenja, kako ću kasnije opisati, treba podešavati.

Manje jedrilice često nemaju uopšte krmene sajle. I ako ne sspada u nepomičnu oputu, pomenuću malu satvaicu na vrhu jarbola koju nazivamo plamenac (vetrokaz). Ona je neobično važna za jedriličara, jer pokazuje u kom smeru duva vetar. Smer vetra je za jedriličara najvažniji npodatak i zato on kada jedri, uvek treba da gleda u plamenac.

Pomična oputa:

Sve kanape kojima dižemo jedro i kasnije upravljamo jedrima nazivamo pomična oputa.Pošto kod tih radnji često moramo savladavati jače opterećenje – bilo usled težine jedra ili usled pritiska koji vetar čini na jedro – kod pomične opute vrlo često se upotrebljavaju koloturnici – koturače.

Podigači služe za dizanje jedra, dok pomoću uzde stežemo dobro prednji porub dignutog jedra.

Škote i škote floka (ukoliko jedrilica poseduje dva jedra) za vreme jedrenja treba stezati i popuštati sa desne i leve strane broda, kako sam već opisivao. Pomoću škota jedro se takoreći okreće oko jarbola kao oko svoje vertikalne osovine. Flok (prečka) se okreće oko pramčane sajle (leta). Pošto škotom za vreme jedrenja stalno treba upravljati, kormilar načelno mora držati škotu u ruci.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

five × 3 =