Okretanje u vetar sa daskom za jedrenje

orcanje daskom za jedrenje na vodi

Okretanje u vetar sa daskom za jedrenje

Okretanje u Vetar
Jedrimo sa vetrom u bok. Počinjemo penjanje u vetar privlačenjem zadnje strane jedra i uspravljanjem jarbola. Dolazimo u položaj kada vetar udara ravno u pramac. Jedro leprša na zadnjem delu daske. »Pretrčavamo« ispred jarboola na suprotnu stranu. Ovaj postupak treba biti brz jer svo vreme daska, jedro i mi samo predstavljamo otpor vetru i on nas nosi unazad. Postavljamo noge u pravilan položaj i naginjemo jedro što možemo više napred i od sebe. Daska počinje opadati. Okretanje je završeno.

okretanje u vetar daskom za jedrenje
okretanje u vetar daskom za jedrenje

Kako je najbolje uvežbati okretanje? Kada smo stekli sigurnost u održavanju ravnoteže na dasci i upoznali kako daska silazi niz vetar i uz njega se penje naginjanjem jarbola, otisnimo se malo dalje od obale gde vetar duva jednolično. Pokušajmo voziti u krug kao što je to prikazano na slici.

Voznja u krug daskom za jedrenje
Voznja u krug daskom za jedrenje

Pri svakom pređenom krugu napravili smo po jedan okret niz i jedan okret u vetar. Promer kruga ne treba biti veći od 50 metara.

Koliko je potrebno vremena da bi se savladalo sve ovo što sam napisao u prethodnim članscima? Bez teorijskog znanja negde oko pet dana. Sa teorijskim znanjem verujem da bih posle dva dana možete jednako spretno izvoditi manevre.

Znanje o silaženju i okretanju nije dovoljno za sve vremenske uslove. Uvidećete da jedrenje uvodi sa talasima predstavlja i te kakav problem za one koji nisu stekli sigurnost u održavanju ravnoteže. Opuštenost tela, uspravan položaj i posmatranje vode i vetra ispred nas osnovni su činioci za jednostavno, rekreativno jedrenje. Zgrčenost tela i mišića, koja je prvih dana neminovna, treba što pre savladati jer prevelika napetost uzrokuje neugodne bolove i osećaj iscrpljenosti. Sa malo zagrevanja i vežbe pre svakog jedrenja steći ćemo potrebnu kondiciju za jedrenje bez ograničenja. Kod jedrenja na dasci opasnosti nema: bilo kakva havarija da se dogodi, daska ostaje plutati na površini.

Nakon prvih koraka svako će želeti da stekne i veće znanje i uvežbanost. Jedrenje na dasci nije iscrpljeno samo sa ovih nekoliko opisanih manevara. Napredno jedrenje će za mnoge predstavljati novi izazov. Ali do tih saznanja najbolje je doći sam.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2 × two =