Kruženje i letanje sa daskom za jedrenje

Škola jedrenja na dasci

Kruženje daskom za jedrenje

Letanje daskom za jedrenje

Većina jedriličara svoje prve korake opisaće ovako: “Relativno lako je bilo otići, ali kako se vratiti, to je problem:”

Da ne biste na isti način opisivali svoje pokušaje, naučite teoriju upravljanja i okretanja daske. Potrebno je vratiti se na prethodni članak i onu bočnu silu na jedru i peraji. Rekosmo: nekorisna, kod jedrilica da ali ovde…

Posmatrajmo dasku za jedrenje. Neka iz naših očiju, pod pravim uglom, na nju duva vetar.. Bočna sila na jedro i bočna sila na peraju deluju na istom pravu (pod pravim uglom) prva od nas, druga prema nama. Porivna sila tera dasku određenom brzinom. Nagnimo jarbol još malo prema pramcu. Hvatište sile na jedru promenilo se sa prethodnog pravca. Bočne sile stvaraju moment sila koje zaokreću dasku. Bočna sila na jedru odvodi sa sobom pramac, dok bočna sila, na peraju, krmu zaokreće prema nama. Daska menja smer gibanja, odlazi od nas niz vetar. Kažemo, silazi niz vetar, opada.

Učinimo obrnuti manevar. Hvatište sile premešta se unazad. Bočna sila na jedru zaokreće krmu od nas, bočna sila na peraji zaokreće pramac prema nama. Daska nam sada kreće u susret. Kažemo napredujemo u veta. ovo je odgovor zbog čega se često u prvim svojim pokušajima, jedriličari, zaletali uvetar, jarbol je bio više uspravan i momenat bočnih sila zaokretao je dasku.

Kada postignemo željeni pravac, vraćamo jarbol u ravnotežni položaj. Kako još ne znamo okretati, ove manevre najbolje je uvežbati jedrenjem uz obalu. Uvek ćemo biti dovoljno blizu da u slučaju pojačanog vetra lako doveslamo do obale.

Kruženje i letanje

Dva su osnovna načina okretanja koji se bitno razlikuju po postupcima pri tom manevru. To su okretanje niz vetar (kruženja) i okretanja u vetar (letanja). Smisao je okretanja prebacivanje jedra i vlastitog tela sa jedne strane na drugu.

Okretanje niz vetar jednostavnije jepa ćemo prvo njega opisati. Pri okretanju jedriličar ostaje iza jarbola, premeštajući se sa jednog na drugi bok daske, istovremeno rotirajući jedro tako da ono preleti pramac.

Pri okretanju uz vetar postupak će biti obrnut: jedro će mirovati iza jrbolau normalnom položaju, a jedriličar će jednog na drugi bok prelaziti tako da se kreće oko jarbola na pramac.

Kruženje - okretanje niz vetar
Kruženje – okretanje niz vetar

Silazeći niz vetar jedro se postavlja tako da mu je površina što više izložena vetru. U trenutku kada se smer vetra i simetrala daske poklope, pravilan položaj jedra je takav da je bum potpuno, pod pravim uglom, na dasku, a jedro stegnuto u starnu tako da hvatište sile leži u simetralnoj ravni. U ovom položaju nema potrebe za perajom, jer ukupna sila je i porivna, nema bočnih sila. Da i se smanjilo trenje, peraja se izvlači, Ali, ovde treba biti oprezan, jer sada je daska veoma nestabilna. Sada pomeramo stopalo tako da opkoračimo prihvatište za peraju. Počinje manevar: ruku bližu jedru povlačimo ka sebi. U jednom trenutku jedro je uspravno ali njegovo stopalo leži nad prednjim delom daske. Kada zaleprša slobodnom rukom prihvatamo suprotnu stranu buma. Tog trenutka ruke su ukrštenePuštamo ruku koja je pre manevra bila bliža jarbolu. Naginjemo jarbol u suprotnu stranu  istovremeno slobodnom rukom hvatajući bum. Dovodimo jedro u položaj, pod pravim uglom, u odnosu na simetralu daske. Prebacili smo jedro. Da bi smo se počeli penjati u vetar radimo sledeće: ruku bližu jedru privlačimo ka sebi. Nogom ispod ruke bliže jedru opiremo se o dasku premeštajući istovremeno drugu nogu koso prema stopalu (za početnike noga se može odupirati palcem o stopalo jarbola). Nakon što je noga postavljena u taj položaj uspravljamo jarbol: bum iz horizontalnog položaja prelazu u položaj da zadnjim zglobom kreže ka površini vode. Pojavljuje se poznata sprega sila koja zaokreće dasku pravcem prema, a krmom od vetra. Ponovimo: iz jedrenja sa vetrom u bok počeli smo opadanje do trenutka kada jedro nije došlo u položaj da je pod pravim uglom na dasku. Istovremeno smo postavljali noge u položaj da opkoračuju peraju. Vetar nam duva sa leža. Prebacujemo jedro sa jednih na druge uzde. Privlačimo jedro ka sebi i uspravljamo jarbol započinjujući penjanje u vetar. Istovremeno premeštamo noge.

Kruženje – okretanje niz vetar (slika)

8. Normalno jedrenje niz vetar

9. naginjanje jarbola prema pramcu i pod 90 stepeni na vetar; premeštanje nogu u položaj za jedrenje niz vetar;

10. jedrenje sa vetrom u krmu

11. Puštanje buma iz ruke uz jedro i dovođenje jarbola u položaj pod uglom 90 stepeni – jedro pada nad pramac i slobodno leprša

12. Promena ruku, naginjanje jarbola na drugu stranu, prihvatanje buma slobodnom rukom i naglo privlačenje; daska naglo menja smer

13. Premeštanje nogu u položaj ua jedrenje sa vetrom u bok.

U narednom članku opisaćemo Okretanje u vetar….

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 × 1 =