Komore za vazduh – Uzgon (održivost jedrilice na površni)

Pomoc prilikom prevrtanja jedrilice

Komore za vazduh – Uzgon (održivost jedrilice na površni)

Svaka jedrilica mora imati dovoljno uzgona tako da pliva kada je puna vode I kada je posada u njoj.

Na svaki 33 kg težine posade i jedrilice u jedrilici mora imati ugrađeno 0.028 m³ vazduha ili čvrste pene za uzgon. Rezervoari uzgona ne smeju propuštati, a čvrsta pena se ne sme razbiti ili odvojiti od jedrilice. Ukupno je potrebno oko 0.28 m³ do 0.57 m³ čvrste pene ili zapreminskih rezervoara balasta.

Sredstva uzgona moraju biti tako raspoređena da jedrilica pliva na ravnoj kobilici i onda kada se uspravi nakon prevrstanja, a da voda pri tome ne poteže ni prema pramcu ni krmi.

Uzgon mora omogućiti da jedrilica pliva na boku sa švertom (perajom) u vodoravnom položaju malo iznad mora.

Na jedrilici mora biti dovoljno uzgona da bi mogla plutati dovoljno visoko kada se napuni vodom, tako da ispolcem ili kantom može se izbaciti voda iz nje, a da nova voda ne nadolazi I ponovo je ne puni.

Budući da se rezervoari uzgona i vreće mogu probiti to se najmanje jednom godišnje mora ispitati njegova nepropustljivost da bi odgovarali svrsi.

Da bi se utvrdilo gde rezervoar propušta treba ga potpuno potopiti i prema mehurićima vazduha utvrditi gde je pukotina na gornjem delu rezervoara. Mesto propuštanja najlakše je pronaći tako da se u rezervoar sabije vazduh pomoću pumpe. Sumnjiva mesta namažu se sapunicom tako da mehurići pokažu gde rezervoar propušta.

Nije poželjno imati previše uzgona na bokovima jer kada se jedrilica izvrne sa jarbolom prema dnu, teško ju je ispravljati jer se tome suprostavljaju sredstva uzgona.

Ne sme se dozvoliti da nakon prevrtanja jarbol struže po dnu jer se može oštetiti ili slomiti.

Kako da izbegnemo prevrtanje

Najčešći uzrok prevrtanja je slučajno ili loše kruženje koje se nastavlja naglim prihvatanjem (zaoštravanjem) i završava prevrtanjem.

Iznenadni udar vetra u kursu oštro uz vetar može previše nagnuti jedrilicu ako posada nije spremna. Prevrtanje će se sprečiti ako se popuste škote samo koliko je potrebno.

Prevrtanje prema vetru je ređa pojava. Ono se obično dešava na talasima a može se izbeći brzim premeštanjem posade u sredinu jedrilice i naglim prihvatanjem.

Ako se jedrilica prevrne (o čemu sam već pisao ovde) posada je ne sme napustiti i dozvoliti da je vetar odnese. Treba se držati jedrilice i pokušati je ispraviti, odnosno čekati pomoć. Onaj ko stiže da pruži pomoć lakše će ugledati jedrilicu nego glavu jedriličara.

Postupak samospašavanja:

Prevrtanje može biti ozbiljna stvar, ali i sasvim bezazlena ako se u roku od nekih tridesetak sekundi ponovo jedri. Sve zavisi od posade, jedrilice i opreme.

Najbolje je naučiti ispraviti jedrilicu i nastaviti jedriti kao da ništa nije bilo, ne čekajući pomoć, i na taj način izbeći oštećenja jedrilice i posledica za posadu zbog dugog izlaganja vetru i vodi.

Priprema jedrilice:

Na jedrilici moraju biti ispravni propisani rezervoari uzgon i ako je moguće na krmenom delu otvori sa poklopčićima koji omogućavaju brzo oticanje vode kada se težina pomakne prema krmi.

Sva pomoćna oprema, uključujući vesla i ispolac moraju biti privezana uz jedilicu.

Na šver (peraju) treba postaviti takav “uređaj” da se spreči njegovo klizanje u sanduk i ispadanje iz njega. Švert (peraja) se mora iskoristiti kao poluga za ispravljanje.

“Uređaj” protiv klizanja šverta (peraje) može biti sistem trenja ugrađen u sanduk, uže i koloturnik sa gornje strane šverta (peraje), lastiš (elastični kanap) i slično.

Postupak posade:

O ovome sam već pisao ovde, ali malo da proširimo priču i na lakši način pojasnimo zadatak posade ili pojedinca prilikom prevrtanja jeedrilice.

Vežbe prevrtanja i ispravljanja najbolja su obuka samospasavanja.

Treniranje ispravljanja prevrnute jedrilice
Treniranje ispravljanja prevrnute jedrilice

Ako se jedrilica prevrće preko boka zavetrine, uvek ima vremena da kormilar pređe preko boka privetrine i stane na švert (peraju) pre nego što se jedrilica potpuno prevrne. Mornar bi morao držati vrh jarbola na površini.

Pod pretpostavkom da se jarbol nije napunio vodom (ovo važi za pojedine tipove jarbola /starijeg tipa)), te da ga mornar ne pritiska prema dole, jedrilica se lako može ispraviti dok je na boku.

Pre ispravljanja pravac treba okreenuti u vetar jer se inače jedrilica nakon uspravljanja može ponovo prevrnuti.

Kako se jedrilica uspravlja kormilar se penje u nju i pomaže mornaru da uđe.

Zatim jedri sa veetrom u bok prazneći jedra da bi jedrilica bila na ravnoj kobilici.

Ispravljanje prevrnute jedrilice
Ispravljanje prevrnute jedrilice (slika preuzeta sa carcoarsail.yoll.net

U tom položaju brzo se izbacuje voda iz jedrilice i otvore na krmenom delu (ili “lanc ventil” na podu broda) tako da voda otiče. Ostatak vode se može izbaciti vakum ejektorom ako je ugrađen na dno jedrilice.

Posle ispravljanja jedrilice posada je mokra, pa se temperatura tela moža održati samo ako je ono odgovarajuće odeveno. Jedriličarski kombinezon je dobar jer se prilagođava obliku tela a unutrašnja strana od penaste gume zadržava temperaturu tela.

Pri temperaturi od 10 stepeni celzijusa čovek se u vodi može potpuno ukočiti ako nema odgovarajuću odeću i obuću te biti nesposoban da obavi radnje samospasavanja.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

four − 1 =