Izbegavanje sudara na vodi

sudar na moru

Najneophodnije za jedriličare:

Izbegavanje sudara pri isplovljavanju

Potrebna oprema na brodu

Izbegavanje sudara u plovidbi

Izbegavanje sudara prilikom sidrenja

Pre nego što objasnimo same propise o plovidbi, potrebno je istaknuti šta je najneophodnije, što svaki sportski jedriličar mora da zna i uradi da ne bi došlo do opasnosti od sudara, odnosno da bi eventualnu opasnost pravilno izbegao:

 • Pri isplovljavanju
 1. Pre nego što se otisnete na vodu pogledajte da li su ispravni brod i tekelaža (jarbol, bumovi, jedra, bitve, pokretni i nepokretni kanapi i dr.), (kobilica) i uredjaju za manevar sa njom (kormilo).
 2. Ne idite na vodu ako Vam nije kompletna oprema. Ono što je neophodno daimate na brodu: propisno sidro, sidreni kanap (15 do 20 m i odgovarajuće debljine prema brodu da izdrži svako naprezanje), čaklja, vesla, obična pištaljka, dve signalne lopte (prečnik 60 cm), lampa ili fenjer (kombinovano svetlo jedno belo svetlo vidljivo 1 km sa svih strana i dva crvena svetla istog oblika), kanticu (ispolac) za izbacivanje vode, alati i čepovi i ostali materijali za sprečavanje prodora vode, alat za otklanjanje kvarova i popravku.
 3. Na jedrilici mora biti uvek pričvršćen broj registra i gaz (samo za jedrilice koje gaze preko 60 cm, označiti po propisu.
 4. Od dokumenata na jedrilici moraju biti: dozvola za vožnju jedrilice, (potvrda o njenoj sposobnosti da plovi sa oznakom njene pripadnosti) i uverenje o zvanju kormilara.
 5. Van naših teritorijalnih voda i unutrašnjeg morai voda mora se vijati nacionalna zastava.
 • U vožnji
 1. I pre nego što imate na vidiku drugo plovilo računajte sa tim da će vas brodovi na otvorenom moru (brodovi na mehanički pogon sposobni da manevrišu) izbegavati, ali u uskim prolazima i na rekama (naročito tegljači sa vučom) retko će moći to da učine, zato izbegaavajte plovni put.
 2. Ako u vidiku imate neko plovilo, kontrolišite smer i udaljenost. Ako se udaljenost smanjuje a smer (ugao između uzdužnice i objekta koje vidite) ne menja, postoji opasnost od sudara. Blagovremeno vidno promenite kurs ukoliko vam prilike to dozvoljavaju. Ako se ugao smera (pramčanu ugao) smanjuje, plovilo će vam proći ispred pramca, dok vi drđite vaš kurs. Ako se ugao povećava ono će vam proći po krmi dok vi držite vaš pravac.
 3. Ako ipak dođe do opasnosti od sudara, postupajte po pravilu o plovidbi vodeći računa o izlođenom i napisanom pod stavkom 1. U kritičnim momentima bolje je odustati od pravila, pa izbeći sudar, nego dovesti do sudara držeći se pravila, pa makar sva krivica bila na drugom plovilu.
 • Pri sidrenju i pristajanju
 1. Ne sidtite se na plovnom putu i ne vezujte se uz operativnu obalu i dokove, već daleko od njih.
 2. Prilikom sidrenja ispustite konopac dužine tri puta veću od dubine dna, da sidro sigurno drži, a sidro bacite dovoljno daleko i od obale i od plovnog puta, da vas vetar ne bi bacio na obali u plovni put.
 3. Ne sidrite se u područiju gde je sidrenje zabranjeno, gde su na obali istaknuti znakovi (uabranjeno sidrenje – sidro sa strukom na dole).
 4. Prijavite se kapetaniji pristaništa, kad uplovite u neku luku – pristanište izvan svoje baze.

NAPOMENA: Često organi inspekcije plovidbe ne obraćaju pažnju da li se manja plovila kao: čamci na vesla, jedrilice isl. tačno pridržavaju propisa o plovidbi, ali ako dođe do sudara onda se najstrožije ispituju sve činjenice, te takvi obično dođu do ozbiljne odgovornosti.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

two × one =