Dizanje i spuštanje špinakera

Dizanje špinakera:

Do savlađivanja tehnike dizanja i spuštanja špinakera i sticanja rutine, špinaker treba dizati samo sa laganim vetrom u krmu i bez floka. Kada se savlada tehnika dizanja i spuštanja špinakera i postigne potrebna rutina, špinaker se može dizati i kada je flok podignut i kada se jedri u pola krme ili bočnim vetrom. Špinaker je najlakše podići i spustiti u zavetrini jedra.

Podigač špinakera prebaci se preko pramčane sajle u stranu zavetrine do roglja podigača i spoji sa njime.

Škota špinakera se provuče kroz provodno oko (koloturnik) na krmi, proveden van bočne sajle zavetrine do roglja škote špinakera i spoji sa njime.

Brac (drugi deo škote) se takođe provuče kroz provodno oko (koloturnik) na krmi i provede izvan bročnih sajla privetrine i oko pramčane sajle sa njene spoljnje strane do roglja uzde špinakera te se spoji sa njime.

Bum špinakera se postavi popreko jedrilice sa spoljnjim krajem između jarbola i bočne sajle privetrine tako da zatvarač kuke na njegovom kraju bude okrenut prema gore. Zatvarač kuke se otvori, u kuku postavi (umetne) brac i zatvori. Sada brac može klziti kroz kuku.

Drugi kraj bum špinakera zakači se za prsten na prednjoj strani jarbola, a njegov se elastični kanap (neko kaže i strop – na nekim malim jedrilicama ovaj kanap menja podigač) namesti tako da bum špinaker stoji u horizontalnom položaju. Sada je špinaker spreman za dizanje.

Jedreći niz vetar sa gotovo izvučenom kobilicom (švertom – perajom) kormilar zakorači preko ruda kormila tako da kormilari njom kolenima pa naglo podigne špinaker povlačeći sa obe ruke njegov podigač koji zatim gurne u keri patent ili švedsku cev (škripac negde zovu) ili nametne na kljun. mornar prebaci škotu i brac da se ne zamrse i stegne brac tako da bum špinaker (negde ga zovu tangun) ostane pod uglom od približno 45 stepeni od uzdužnice jedrilice prema boku privetrine, pa škotu dok se špinaker ne napuni.

Škota i brac mogu se namestiti pre izlazka na vodu, i tako da se spoje na pramcu i na dohvat ruke mornru.

Dovoljno pre nego što će podići špinaker kormilar dovikne mornaru “Pripremi špinaker”. Mornar postavlja vreću sa špinakerom ispod i iza jarbola sa zelenim rogljem desno a crvenom levo pa spaja brac i škotu sa rogljevima, a podigač sa rogljem podigača. Prethodno se mora uveriti da podigač ide izvan pramčane sajle sa strane privetrine. Zatim uzme bum špinaker i namesti brac u kuku na njemu, a kuku na drugom kraju zakači za prsten na prednjoj strani jarbola. Tada se zakači elastični kanap bum špinakera tako da on stoji horizontalno pa obaveštava kormilara “Špinaker spreman za dizanje”. Kormilar izda komandu “Špinaker diži” i naglo povuče podigač špinakera. Mornar, ako je to potrebno, nogom pridržava vreću špinakera jednom rukom nateže brac a drugom škotu, tako da bum špinaker ostane pd uglom od približno 45 stepeni prema uzdužnici jedrilice i špinaker se napuni.

dizanje špinakera
Podizanje spinakera

Spuštanje špinakera:

Dok se ne savlada tehnikom spuštanja špinakera i ne stekne potrebna rutina špinaker treba spuštati samo sa vetrom u krmi i to u zavetrini jedra.

Pre spuštanja špinakera kormilar upozorava “Streman za spuštanje špinakera”.

Mornar popusti brac tako da se bum špinaker gotovo nasloni na pramčanu sajlu i špinaker se isprazni.

Kormilar odmah zatim upozorava mornara da će spustiti špinaker povikom “Špinaker spusti” i popušta podigač špinakera.

Mornar popusti brac povuče škotu špinakera, prikupi njegov donji porub, obuhvati špinaker rukama i ubacuje ga ispod jarbola. Kada dohvati rogalj podigača otkači bum špinaker od prstena na jarbolu i elastičnog kanapa pa ga gurne u jedrilicu pa brac oslobodi od kuke. Zatim složi i nametne škotu, brac i podigač špinakera pospremu bum špinaker i složi špinaker u vreću.

Na ovom linku možete pogledati kako to rade oni koji već imaju iskustva.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

9 + four =