Delovi daske za jedrenje

Klasicna daska za jedrenje

Škola jedrenja na dasci

Delovi daske za jedrenje

  • Pomično peraje – kobilica

  • Krmena peraja

  • Jarbol daske za jedrenje

Delovi daske za jedrenje
Delovi daske za jedrenje

Na trupu daske nalazi se otvor za pomično peraje – kobilicu i ležište za stopalo jarbola. Daske za jedrenje koje se koriste na takmičenjima i daske za skokove mogu imati više ležišta u nizu. Jarbol namešten u svako od ta tri ležišta menjaju karakteristike daske (brzinu, mogućnost napredovanja oštrije u vetar), menjajući krakove sila koje deluju na nju. Pomična peraja (koja ima mogućnost uvlačenja) kao i kod jedrilica isluži poništavanju bočne sile na jedru čime sprečava “bežanje” daske u stranu (proklizavanje). Izrađena je od vodootporne šperploče ili neke vrste tvrde plastike (duroplast). Pri jedrenju niz vetar, kada bočna sila izostaje, peraje se može podići čime se smanjuje otpor i povećava brzina. Kod kvalitetnijih dasaka ova je peraja izvedena tako da se peraja može podizati nogom, dok obične daske zahtevaju nespretniji način podizanja rukom. Svaki jedriličar trebao bi uvežbati podizanje jer je ono preko potrebno pri jedrenju u plićacima kada postoji opasnost da se peraja ošteti udarcem u dno.

Krmena peraja po dimenzijama je mnogo manja od pomične, a svrha joj je da održava smer kretanja daske. Donekle zamenjuje kormilo. Posebno je aktivna pri silaženju niz vetar kada se pomična peraja uvlači. Čvrsto je vezana za trup (šrafovima ili je čak ugrađena u strukturu donje daske). Izrađena je od drveta, aluminijuma ili tvrde plastike. Neki proizvođači izrađuju je od savitljive plastike kako se ne bi oštetila u plićacima, prilikom nasukivanja, jer lom krmene peraje često znači i oštećenje ljuske.

Jarbol je ključni deo daske za jedrenje, pa i samog jedrenja na dasci. Za razliku od jedrilica, nije čvrsto vezan za trup već zglobno, a to mu omogućuje da se zaokreće oko zgloba  u svim smerovima. Potrebno je da bude savitljiv i lagan, pa je najčešće izrađen od aluminijuma ili plastike, u obliku cevi promenljivog preseka (prema vrhu se sužava). Dužina jarbola iznosi od 4 do 4.5 m, a prečnik 45/50 mm.

Dva su osnovna tipa stopala: kardanska i elastično.

Elastično se sastoji od opruge navarene na dva šrafa i obložene poliuretanom. Na šrafove se pričvršćuju ulošci, jedan na donjem kraju koji će ležati u dasci, a drugi na gornjem kraju koji će se pričvrstiti na jarbol. Kako je donji uložak samo utaknut na dasku, postoji mogućnost da pri padu stopalo iskoči iz ležišta u dasci te da se jedro sa jarbolom potpuno odvoji od nje. Ovo se dogodi pri prevrtanju daske za jedrenje. Da bi svi delovi pri padu ostali u blizini, stopalo jarbola se kratkim kanapom veže za dasku, kod boljih dasaka pomoću čepa koji se utakne u slobodno ili pak posebno ležište, ili jednostavno za vrpcu pomoću koje se peraje podiže iz daske.

Jedro daske i ostale delove trebalo bi malo bolje opisati, pa ćemo to ostaviti za neki naredni članak. Nastaviće se…..

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

6 + two =