Delovi daske za jedrenje drugi deo

Škola jedrenja na dasci

Delovi daske za jedrenje

  • Jedro daske za jedrenje
  • Bum
  • prateća oprema jedriličara

Jedro je bermudskog tipa, izrađeno od vrlo laganog materijala – dakron, 1 do 1.1 N/m2

Jedro daske za jedrenje
Jedro daske za jedrenje

otpornog na uticaje morske vode (premda proizvođači garantuju otpornost, jedro treba povremeno oprati slatkom vodom zbog sgresivnosti morske vode, a i nećistoća kojih u moru uvek ima).

Jedro je krojeno od nekoliko delova čime je ostvaren povoljan aerodinamički profil pri jedrenju i povećava delotvornost jedra. U uglovima jedara ušivene su alke za prihvat zatezanja (škote), Ulazni (prednji) brid jedra izveden je kao šupljina (valjak) kroz koji se provlači jarbol. U visini grudi u ulaznom brodu izveden je otvor kroz koji će se bum spojiti na jarbol. Na izlaznom, zadnjem bridu jedra, ispupčenom prema spolja, mogu se ušiti džepovi za late koje pomažu održavanju povoljnog profila jedra pri jedrenju. Uadnju ugao se škotom nateže na zadnji zglob buma.

Jedra na dasci razlikuju se prema veličini i nameni. Dva osnovna tipa su: obični (all-round) i olujno jedro. Površina običnog jedra kreće se od 3.3 metra kvadratnih (za decu) do 8 metara kvadratnih (za regatna takmičenja). Za odrasle jedriličare preporučuju se jedra od 5.4 metara kvadratnih (za početnike primenljiva i za jače vetrove) do 6 metara kvadratnih (za jedriličare koji su ovladali tehnikom). Olujna jedra manje su površine 4 do 4.4 metara kvadratnih, ulazni brid im je kraću a izlazni krojen prema unutra.  Tako je hvatište sila premešteno niže pa je opterećenje jedriličara manje. U visini glave jedriličara u jedro je ušiven deo prozirnog materijala (prozor) koji omogućava jedriličaru da gleda kuda jedri, ispravlja smer i izbegava prepreke (kupače).

Bum daske za jedrenje
Bum daske za jedrenje

Bum nije izveden kao kod običnih jedrilica u obliku grede, već je primenjen takozvani viljuškast bum (eng.wishbone – rašljasta prsna kost kod pernatih životinja). Dve aluminijusmske, retko gde i drvene, cevi (promera oko 30 mm) lagano su zakrivljene i na krajevima spojene zglobovima. Prednji zglob kanapom je vezan za jarbol (kroz ulazni brid jedra). Bum obuhvata jedro, a dovoljno je širok da ga pri tome ne dodiruje. Ovo je teže postići kod jedrenja niz vetr kada se traži da profil jedra bude što ispupčeniji. U zadnjem zglobu ugražena je alka ili koturača preko kojih se zateže jedra nateže do stopera pričvršćenih na zadnjem delu krakova buma.

Jedriličar pri jedrenju u vetar nateže škotu da bi mu jedro bilo što pljosnatije, dok je pri jedrenju niz vetar opušta, čime jedro dobije ispupčenje.

Postavljanje buma na jarbol daske za jedrenje
Postavljanje buma na jarbol daske za jedrenje

 

Na prednjem zglobu obešen je deblji kanap čiji je drugi kraj vezan za stopalo jarbola. Ovaj kanap služi za podizanje jarbola iz vode. Na gornjem delu kanapa izvedeni su na jednakim razmacima čvorovi koji sprečavaju klizanje mokrog kanapa iz ruku. Prednji delovi buma mogu biti obloženi gumom kako pri jačim naporima bum ne bi skliznuo iz ruku.

U opremu jedriličara spadaju i neki delovi koji će mu olakšati jedrenje. Tu su pre svegagumene cipele, ili obične sportske patike, koje će sprečiti klizanje nogu po dasci. Za one koji se spremaju na duže ture preporučuje se odelo koje će štititi od hladnoće (može poslužiti i lakše ronilačko odelo).

Trapez za jedrenje na dasci
Trapez za jedrenje na dasci

 

 

Za upornije predvidjen je takozvani trapez. Deo opreme koji omogućava jedriličaru da odmara ruke na deonicama puta gde se ne zahtevaju manevri. Na bumu se sa obe strane vežu kratki kanapi. Jedriličar preko grudi ima vezan pojas sa kukom koja se zakači na spomenuti kanap. Ruke više ne trebaju držato bum, a jedriličar samo svojom težinom održava dasku u uspravnom položaju. Potreban je oprez: udar vetra može nespremnog jedriličara lako prevrnuti, a takvi padovi nejčešće završavaju u jedru koje se time može oštetiti.

Zimsko pakovanje daske i opreme
Zimsko pakovanje daske i opreme

 

Jedriličar koji drži do svoje opreme mora imati i vreću za jedro. Za prevoz na krov automobila poslužiće dugačak valjak u koji se uvlači jedro namotano na jarbol, dok će zimi jedro biti uredno složeno u manju vreću.

Da napomenem još da je za lakše učenje jedrenja na dasci izmišljen i simulator – postolje na elastičnim zglobovima koji mogu simulirati naginjanje daske u vožnji.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

one + 4 =